{lang: 'en-US'} Zastrzeżenia ~ ElliottFxTrader Blog

Join The Community

Search

Zastrzeżenia

1. Przedstawione treści na blogu są prywatnymi opiniami autora
 i nie stanowią rekomendacji inwestycyjnych, tym samym nie mają na celu 
 nakłaniania do nabycia lub zbycia jakichkolwiek 
instrumentów finansowych oraz nie stanowią jakiejkolwiek gwarancji, 
że dana strategia, czy projekcja cenowa jest właściwa. 

Niniejsze opracowania wyrażają wiedzę oraz poglądy autora, 
według stanu na dzień sporządzenia. 
Autor nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne,
 ani za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych 
podjętych na podstawie opracowań.

Opracowania zostały sporządzone z rzetelnością, 
kompletnością i starannością 
przy zachowaniu zasad metodologicznej poprawności
oraz na podstawie ogólnodostępnych informacji 
uznanych przez autora za wiarygodne.

2. Wszystkie informacje zawarte na blogu www.elliottfxtrader.com 
zarówno jako całość, ani żaden z jej elementów, nie jest ani nie może 
być uznany za rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, 
ich emitentów lub wystawców w rozumieniu ustawy o obrocie 
instrumentami finansowymi z dnia 29 lipca 2005 roku oraz 
rozporządzenia ministra finansów w sprawie informacji stanowiących 
rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów
 lub wystawców z dnia 19 października 2005 roku. Wszystkie 
prezentowane analizy spółek giełdowych są wykonane na zasadach 
CFD. Nie jest to również doradztwo prawne ani finansowe.


Inwestowanie na rynku forex, opcji binarnych i innych rynkach
 kapitałowych wiąże się z ryzykiem utraty części bądź całości kapitału.
Serwis ElliottFxTrader.com nie gwarantuje dokładności, kompletności
 ani trafności tych informacji. Korzystający z informacji podejmuje
decyzję samodzielnie. Inwestowanie wiąże się z ryzykiem i przed
podjęciem decyzji należy wziąć pod uwagę wszystkie dostępne
informacje z rożnych źródeł. Korzystający oświadcza, że zapoznał się
 i zrozumiał zasady działalności, a zwłaszcza wyłączenie odpowiedzialności,
 zawarte na w mailingu serwisu i samym serwisie ElliottFxTrader.com
Ostrzeżenie w związku z ryzykiem:
Serwis ElliottFxTrader.com dokłada wszelkich starań, aby informacje
zamieszczone w Serwisie były kompletne i zgodne ze stanem
faktycznym, jednak nie jest w stanie zagwarantować poprawności
tych informacji. Serwis ElliottFxTrader.com nie ponosi odpowiedzialności
za wszelkie decyzje, podjęte pod wpływem informacji prezentowanych w
Serwisie. Serwis ElliottFxTrader.com zawiadamia niniejszym, iż
zamieszczane w nim informacje nie są rekomendacjami w rozumieniu 
“Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi”. Publikowane na stronach
wortalu informacje nie stanowią również oferty, ani nie są zaproszeniem
do składania ofert zakupu, bądź sprzedaży jakichkolwiek papierów
wartościowych.
Analizy i opracowania zamieszczane w Serwisie
ElliottFxTrader.com stanowią wyłącznie wyraz poglądów właściciela 
oraz redakcji, osób i firm współpracujących i nie powinny być inaczej
interpretowane. Serwis ElliottFxTrader.com ani jakakolwiek z osób
i firm współpracujących z Serwisem nie ponosi żadnej odpowiedzialności 
z tytułu ewentualnego wykorzystania tych informacji przy 
podejmowaniu decyzji inwestycyjnych.
OSTRZEŻENIE PRZED WYSOKIM RYZYKIEM: Inwestowanie na rynku
Forex jest bardzo ryzykowne i może nie być odpowiednim sposobem
 inwestowania dla każdego. Dźwignia finansowa tworzy dodatkowe
ryzyko i naraża na straty finansowe. Przed podjęciem decyzji o
inwestowaniu na rynku Forex należy dokładnie rozważyć w jakim celu 
się inwestuje, jakie ma się doświadczenie oraz jaki poziom tolerancji 
ryzyka.
Inwestując można stracić cały początkowy depozyt dlatego nie należy
inwestować jeśli nie można pozwolić sobie na straty. Zanim
rozpocznie się inwestowanie na rynku forex trzeba posiadać wiedzę 
na temat tego rynku oraz szukać porad i informacji u osób trzecich, 
które są w tej dziedzinie ekspertami.
3. Zawartość strony elliottfxtrader.blogspot.com jest wartością intelektualną, 
 chronioną prawem autorskim. 
Zgodnie z art. 79 ustawy o prawie autorskim, 
 kopiowanie i rozpowszechnianie zawartych na tej stronie materiałów 
bez zgody autora jest zabronione i wiąże się z odpowiedzialnością karną.
.

0 comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.

 
Don't Forget To Join US Our Community
×
Widget