{lang: 'en-US'} GBP/USD Daily & H4 Analysis ~ ElliottFxTrader Blog

Join The Community

Search

Monday, 4 December 2017

GBP/USD Daily & H4 Analysis

 ⚐ The main count still indicates a missing wave 5 to the downside that should develop in order to complete the five waves impulsive structure since January 2014. The complex corrective structure inside of the wave 4 might have been completed at the level of 1.3659 and since then an impulsive wave progression is now unfolding. The main task for the analyst is to find the top for the corrective wave 2 and if the labels are correct, the top might be in place at the level of 1.3549. Nevertheless, the impulsive wave progression is not quite visible yet at the lower time frames and any violation of the level of 1.3549 will invalidate the current impulsive scenario.

⚑ Główny scenariusz falowy nadal wskazuje brakującą dużą falę 5 spadkową, który powinna się rozwinąć, aby ukończyć budowę pięciu fal impulsu liczonych od stycznia 2014 r. Złożona struktura korekcyjna wewnątrz fali 4 mogła zostać ukończona na poziomie 1,3659 i od tego czasu rozwija się fala impulsywnea piąta. Głównym zadaniem analityka jest znalezienie szczytu fali korekcyjnej 2, a jeśli licznik są poprawny, szczyt może być ustanowiony na poziomie 1,3549. Niemniej jednak, pod-fala impulsu nie jest jeszcze w pełni widoczna w niższych ramach czasowych, a naruszenie poziomu 1,3549 unieważnia obecny spadkowy scenariusz impulsowy (nałożenie fali pierwszej na drugą).

Na TradingView możesz również śledzić inne analizy wykorzystujące Teorię Fal Elliotta.

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
Po raz trzeci z rzędu, mój blog bierze udział w konkursie fundacji FxCuffs w kategorii 
BLOG ROKU, a ja osobiście biorę udział także w kategorii ANALITYK ROKU
Wobec tego, zaraszam do głosowania!
Link do strony gdzie można głosować: 
https://konkurs.fxcuffs.pl/blog-roku
https://konkurs.fxcuffs.pl/analityk-roku/
Dziękuję za oddany głos!
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★0 comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.

 
Don't Forget To Join US Our Community
×
Widget