{lang: 'en-US'} December 2017 ~ ElliottFxTrader Blog

Join The Community

Search

Thursday, 14 December 2017

Analiza Video - EUR/USD USD/CAD USD/JPY GBP/USD i DAX

Analiza pięciu walorów na rynku forex: EUR/USD, USD/JPY, USD/CAD, GBP/USD i DAX na różnych interwałach czasowych metodą fal Elliotta na dzień 14/12/2017.
Zapraszam!★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
Po raz trzeci z rzędu, mój blog bierze udział w konkursie fundacji FxCuffs w kategorii 
BLOG ROKU, a ja osobiście biorę udział także w kategorii ANALITYK ROKU
Wobec tego, zaraszam do głosowania!
Link do strony gdzie można głosować: 
https://konkurs.fxcuffs.pl/blog-roku
https://konkurs.fxcuffs.pl/analityk-roku/
Dziękuję za oddany głos!
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

EUR/USD Analysis for 14/12/2017

⚐ The #EURUSD price had finished the Triple ZigZak corrective structure at 61%Fibo at the level of 1.1718 and after the FED interest rate decision jumped above the technical resistance at the level of 1.1815, making a new high at the level of 1.1842, just above the 50% Fibo retracement. Currently, the wave progression looks impulsive with first three internal waves completed.The key level to the upside is still the 61% Fibo retracement at the level of 1.1854 and when this level is violated the market should rally towards the swing high at the level of 1.1906 and beyond.

⚑ Rynek sfinalizował korektę w postaći Potrójnego ZygZaka (Triple ZigZak) na poziomie 61% Fibo na 1,1718, a po decyzji FED na temat stopy procentowej cena  przekroczyła opór techniczny na poziomie 1,1815, osiągając nowy lokalny szczyt na poziomie 1,1842, tuż powyżej 50% zniesienia Fibo. Obecnie rozwój fal wygląda impulsywny z czego pierwsze trzy fale wzrostowe wyglądają na zakończone .Poziomem kluczowym dla dalszych wzrostów jest nadal 61% Fibo na poziomie 1.1854, a gdy ten poziom jest naruszony rynek powinien ruszyć w kierunku szczytu fali (i) na 1.1906.

Na TradingView możesz również śledzić inne analizy wykorzystujące Teorię Fal Elliotta.


★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
Po raz trzeci z rzędu, mój blog bierze udział w konkursie fundacji FxCuffs w kategorii 
BLOG ROKU, a ja osobiście biorę udział także w kategorii ANALITYK ROKU
Wobec tego, zaraszam do głosowania!
Link do strony gdzie można głosować: 
https://konkurs.fxcuffs.pl/blog-roku
https://konkurs.fxcuffs.pl/analityk-roku/
Dziękuję za oddany głos!
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

Trading plan and Bitcoin analysis for 14/12/2017

Trading plan for 14/12/2017:
 The details of the Fed's hike were interpreted as dovish and the investors' reluctance towards the US Dollar was dragged to the Asian part of the session. AUD is rallying after another strong report from the labor market. NZD is losing. The stock market is calm with small drops. Nikkei225 lost 0.3% and Hang Seng fell 0.4%. Gold benefited from USD weakness and increased to 1257 USD and Crude oil is stable at 56.7 USD. 
On Thursday 14th of December, the event calendar is very busy with important economic released. The main event of the day is ECB interest rate decision and press conference and Bank of England interest rate decision, deposit facility rate decision and press conference. Moreover, the Swiss National Bank will make interest rate decision as well. Other important data are Unemployment rate from Australia, Industrial Production from China, Consumer Price Index from France, Flash Manufacturing, Services and Composite PMI from Germany and Eurozone, Retail Sales from the UK and Retail Sales from the US.
#EURUSD #USDCAD #DAX


Bitcoin analysis for 14/12/2017:
Over the past month, Bitcoin's price has seen phenomenal increases, which was crowned by the Chicago Board Options Exchange (CBOE), which began trading Bitcoin futures on December 10th. At the same time, the price of gold fell. However, according to Jeffrey Currie, Head of Research for Goldman Sachs, the huge increase in Bitcoin prices did not have a major impact on the demand for gold. His comments in a recent Financial Times interview run counter to the analysis carried out last week by other financial experts.
#Bitcoin


Pre-BoE Interest Rate Decision check of expectations for 14/12/2107

The Bank of England interest rate decision is scheduled at 12:00 am GMT and market participants expect no change this month (rate should stay at the level of 0.50%). Moreover, the Asset Purchase Facility should remain unchanged as well at the level of 435bln Pound.Wednesday, 13 December 2017

Teoria Fal Elliotta - Korekty - Reguły Korekty Płaskiej

Reguły dla Fali Korekcyjnych Prostych

Korekta Prosta to trójfalowy wzór oznaczony a-b-c, poruszający się w kierunku przeciwnym do trendu wyższego stopnia. Często spotykaną formą korekty prosteh jest Korekta Płaska.Reguły dotyczące Korekty Płaskiej:.
• Fala A może być jakąkolwiek strukturą korekcyjną prócz Trójkąta.
• Fala B może być jakąkolwiek strukturą korekcyjną prócz Trójkąta.
• Fala B musi znieść więcej niż 70% Fali A.
• Fala B musi być krótsza niż 2-krotność ruchu cenowego Fali A, wliczając wewnętrzne punkty Fali B (czyli
trzeba zsumować długość cen wszystkich falek wchodzących w skład Fali B).
• Chociaż nie ma minimalnego obowiązującego czasu trwania fali B, nie może ona przekroczyć 10-krotnego
czasu trwania Fali A.
• Fala C musi być Impulsem lub Trójkątem Ukośnym Kończącym.
• Fala C musi posiadać wspólny zakres cen z Falą A.
Giełdowy Wizjer Rentona
www.gieldowy-wizjer.pl
• Fala C musi być krótsza niż 2-krotność ruchu cenowego dłuższej z Fal A i B, uwzględniając punkty
wewnętrzne Fali C (czyli trzeba zsumować długość cen wszystkich falek wchodzących w skład Fali C).
• Fala C musi być krótsza niż 3-krotność dystansu cenowego Fali A.
• Żadne sąsiadujące ze sobą fale nie mogą być załamane.
• Fala C nie może być większa niż 10-krotność każdej z Fal A oraz B pod względem ceny i czasu.

• Nie ma obowiązującego minimum czasu trwania Fali A.USD/CAD H4 Analysis

⚐ The outlook still remains bullish as long as the level of 1.2622 is not violated. There is five impulsive waves in the wave (i) there started after wave 4 bottom, but so far no new high was made yet. Moreover, the correction can evolve into more complex and time consuming if the level of 1.2852 is clearly violated. The internal impulsive scenario is invalidated when the level of 1.2622 is violated.

⚑ Perspektywa pozostaje nadal wzrostowa, o ile poziom 1,2622 nie zostanie naruszony zanim zostanie ustanowiony nowy szczyt. Pięć pod-fal impulsowych w fali (i), która rozpoczęła się po dnie 4 fali zostało zakończoncyh, ale jak dotąd nie osiągnięto jeszcze żadnego nowego szczytu. Dlatego też, korekta może przekształcić się w bardziej złożoną i czasochłonną, jeśli poziom 1.2852 jest wyraźnie naruszony. Wewnętrzny scenariusz impulsowy (i)(ii))(iii)(iv)(v) jest unieważniony, gdy poziom 1.2622 jest wyraźnie naruszony.

Na TradingView możesz również śledzić inne analizy wykorzystujące Teorię Fal Elliotta.

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
Po raz trzeci z rzędu, mój blog bierze udział w konkursie fundacji FxCuffs w kategorii 
BLOG ROKU, a ja osobiście biorę udział także w kategorii ANALITYK ROKU
Wobec tego, zaraszam do głosowania!
Link do strony gdzie można głosować: 
https://konkurs.fxcuffs.pl/blog-roku
https://konkurs.fxcuffs.pl/analityk-roku/
Dziękuję za oddany głos!
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★


Pre-FOMC Intrest Rate Decision state of expectations

Global macro overview for 13/12/2017: 
Before the last meeting of the FOMC in 2017, everything indicates a third this year rate hike by 25 bps, from 1.25% to 1.50%. The two-day meeting of the Federal Open Market Committee (FOMC) ends on Wednesday 13 December with the publication of the decision on interest rates at 07:00 pm GMT. Together with the decision, the macroeconomic statement and forecasts will be published. The press conference of Fed chairman Janet Yellen is scheduled for 07:30 pm GMT. However, the market will be more interested in the prospects for monetary policy for the future. Economists expect the Fed to remain optimistic with hopes for inflation acceleration and a favorable impact of fiscal policy, maintaining the forecast of three hikes in 2018.

Analiza Video - Bitcoin, Lisk, Ethereum na 13/12/2017

Analiza trzech kryptowalut: Bitcoin, Lisk i Ethereum na różnych interwałach czasowych metodą fal Elliotta na dzień 13/12/2017.
Zapraszam!
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
Po raz trzeci z rzędu, mój blog bierze udział w konkursie fundacji FxCuffs w kategorii 
BLOG ROKU, a ja osobiście biorę udział także w kategorii ANALITYK ROKU
Wobec tego, zaraszam do głosowania!
Link do strony gdzie można głosować: 
https://konkurs.fxcuffs.pl/blog-roku
https://konkurs.fxcuffs.pl/analityk-roku/
Dziękuję za oddany głos!
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

Tuesday, 12 December 2017

#Litecoin Daily Elliott Wave Analysis

⚐ The third wave rocket on Litecoin cryptocurrency quoted in dollars has already been fired. The percentage increase in thousands is nothing new on the cryptocurrency market. From a technical point of view, the correction is inevitable and the target level may even be $ 275. So far, the first part of the correction barely affected the level of 38% Fibo at $ 315, which is a frequent target for the first underworld correction.

⚑ Rakieta fali trzeciej na kryptowalucie Litecoin kwotowanej w dolarach już odpalona. Przyrost procentowy liczony w tysiącach to nic nowego na rynku kryptowalut. Z puntktu widzenia technicznego korekta jest nieunikniona a poziomem docelowym moze być nawet $275. Póki co pierwsza część korekty ledwo dotkneła poziomu 38% Fibo na $315, co jest częstym poziomem docelowym dla pierwszej podfali korekty.

Na TradingView możesz również śledzić inne analizy wykorzystujące Teorię Fal Elliotta.

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
Po raz trzeci z rzędu, mój blog bierze udział w konkursie fundacji FxCuffs w kategorii 
BLOG ROKU, a ja osobiście biorę udział także w kategorii ANALITYK ROKU
Wobec tego, zaraszam do głosowania!
Link do strony gdzie można głosować: 
https://konkurs.fxcuffs.pl/blog-roku
https://konkurs.fxcuffs.pl/analityk-roku/
Dziękuję za oddany głos!
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★


#Lisk H4 Analysis

 ⚐ The price of the #Lisk cryptocurrency quoted in dollars is still in the wave (2) corrective cycle. The wave (1) high was set at 11.0000 and since then the price has been testing local minima or trying to break above the resistance zone between levels 11.00 - 11.51. The most important support is the level of 6.3134, because descent below opens the way to testing the hole from the level of 4.0000. The hopes for a rise would be breaking above the golden trend line, around 10.00 and then penetrating the resistance zone.
The trend at higher intervals is still growing and there are no signs of trend reversal.


⚑ Cena kryptowaluty Lisk kwotowanej w dolarach #LSKUSD nadal znajduje się w konsolidacji fali (2). Szczyt fali (1) został ustanowiony na poziomie 11.0000 i od tego czasu cena testuje lokalne minima bądź próbuje wybicia ponad strefę oporu między poziomami 11.00 - 11.51. Najważniejsze wsparcie to poziom 6.3134, gdyż zejście niżej otwiera drogę do testowania dołka z poziomu 4.0000. Nadzieją na wzrosty byłoby wybicie powyżej złotej linii trendu, czyli okolic 10.00 a następnie penetracja strefy oporu. 
Trend na wyższych interwałach jest nadal wzrostowy i nie ma póki co żadnych oznak odwrócenia trendu. 


Na TradingView możesz również śledzić inne analizy wykorzystujące Teorię Fal Elliotta.

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
Po raz trzeci z rzędu, mój blog bierze udział w konkursie fundacji FxCuffs w kategorii 
BLOG ROKU, a ja osobiście biorę udział także w kategorii ANALITYK ROKU
Wobec tego, zaraszam do głosowania!
Link do strony gdzie można głosować: 
https://konkurs.fxcuffs.pl/blog-roku
https://konkurs.fxcuffs.pl/analityk-roku/
Dziękuję za oddany głos!
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★


Teoria Fal Elliotta - Korekty - Wskazówki Korekty ZygZak

Wskazówki dla Fali Korekcyjnych Prostych

Korekta Prosta to trójfalowy wzór oznaczony a-b-c, poruszający się w kierunku przeciwnym do trendu wyższego stopnia. Najczęściej spotykaną korektą prostą jest ZygZak.


Wskazówki dla wyznaczania korekty prostej typu ZygZak:
(reguły wyznaczania ZygZaka możesz zobaczyc tutaj)

• Fala B nie powinna się kończyć nigdzie w pobliżu Fali A.
• Fala B powinna znosić co najmniej 30% Fali A.
• Fala B zazwyczaj znosi Falę A o 38.2%.
• W następnej kolejności Fala B najprawdopodobniej zniesie Falę A o około 50%.
• W następnej kolejności Fala B najprawdopodobniej zniesie Falę A o około 61.8%.
• Największa podfala Fali B jest zazwyczaj krótsza od całkowitego mierzonego ceną ruchu Fali A.
• Czas trwania Fali B wynosi zazwyczaj pomiędzy 61.8% a 161.8% czasu trwania Fali A.
• Długość Fali C najprawdopodobniej będzie pod względem ceny zbliżona do długości Fali A.
• Następne prawdopodobne długości ceny dla Fali C to 61.8% oraz 161% Fali A
• Następne prawdopodobne długości ceny dla Fali C to 61.8% Fali A mierzone od końca Fali A.
• Jeżeli Fala C jest dużo dłuższa niż 161.8% Fali A, to struktura jest prawdopodobnie rozpoczęciem Impulsu a nie Zygzakiem.
• Jeżeli Fala C jest skończona i ma większe zbocze niż Fala A, oczekuj że Zygzak rozwinie się w Impuls.
• Chociaż Fala C powinna być zawsze pod względem ceny większa od Fali B, w rzadkich przypadkach Fala C może być do 10% krótsza niż Fala B.
• Największa podfala Fali C pod względem ceny jest jest zazwyczaj krótsza niż całkowity mierzony ceną ruch Fali A.
• Czas trwania Fali C mieści się zazwyczaj pomiędzy 61.8% czasu trwania Fali A a 161.8% czasu trwania krótszej z Fal A i B.

Gold H4 Analysis

⚐ The corrective wave 2 has topped at the level of $1,303 and since then the market is in the impulsive decline towards the new lows. The internal structure is still impulsive and the bottom of the wave (3) has been found at the level of $1,241. Currently, the market should enter an internal corrective cycle with a projected target for wave (4) at the level of $1,262. When the correction is completed, one more wave to the downside should develop. 
⚑ Korekta fali 2 osiągnęła szczyt na poziomie 1 303 USD i od tego czasu rynek znajduje się w impulsywnym spadku w kierunku nowych minimów. Wewnętrzna struktura jest nadal impulsywna, a dołek fali (3) został znaleziony na poziomie 1 241 USD. Obecnie rynek powinien wprowadzić wewnętrzny cykl korekcyjny z przewidywanym celem dla fali (4) na poziomie 1 262 USD. Kiedy korekta zostanie zakończona, powinna rozwinąć się jeszcze jedna fala w dół - (5).

Na TradingView możesz również śledzić inne analizy wykorzystujące Teorię Fal Elliotta.


★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
Po raz trzeci z rzędu, mój blog bierze udział w konkursie fundacji FxCuffs w kategorii 
BLOG ROKU, a ja osobiście biorę udział także w kategorii ANALITYK ROKU
Wobec tego, zaraszam do głosowania!
Link do strony gdzie można głosować: 
https://konkurs.fxcuffs.pl/blog-roku
https://konkurs.fxcuffs.pl/analityk-roku/
Dziękuję za oddany głos!
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★Bitcoin analysis and trading plan for 12/12/2017

Trading plan for 12/12/2017:
 Tuesday's trade in FX is calm and investors have reduced their activity, waiting for more interesting events of the second part of the week. The main markets are moving sideways. EUR / USD drifts at 1.1770, USD / JPY remains close to 113.50, and GBP / USD fluctuates at 1.3340.The NZD remains the leader, pulling AUD with it. The equity market is correcting Monday's rises. Crude oil sustains rally caused by information on disruptions in production. 
On Tuesday 12th of December, the event calendar is quite busy with various economic data releases. During the London session, France will publish data, the UK will present Consumer Price Index data and Germany will post ZEW Economic Sentiment data. During the US session, the US will post PPI index data and Federal Budget Balance data. ECB Chair Mario Draghi speech is scheduled at 07:00 pm GMT.


Bitcoin analysis for 12/12/2017:
 There are many stories about lost and long-lost Bitcoins that are worth a fortune today. The Bulgarian government may just be holding bitcoins seized a few months earlier, worth as much as about 18% of the country's debt

Monday, 11 December 2017

Teoria Fal Elliotta - Korekty - Reguły Korekty ZygZak

Reguły dla Fali Korekcyjnych Prostych

Korekta Prosta to trójfalowy wzór oznaczony a-b-c, poruszający się w kierunku przeciwnym do trendu wyższego stopnia. Najczęściej spotykaną korektą prostą jest ZygZak.Reguły wyznaczania korekty prostej typu ZygZak:
(wskazówki wyznaczania ZygZaka mozesz zobaczyć tutaj)
• Fala A musi być Impulsem albo Trójkątem Ukośnym Początkowym.
• Fala B może być jakąkolwiek strukturą korygującą.
• Fala B musi być krótsza niż Fala A pod względem ceny. Uwzględnia to wszystkie wewnętrzne punkty (czyli trzeba zsumować długość cen wszystkich pod-falek wchodzących w skład Fali B).
• Fala B musi wynosić przynajmniej 20% Fali A pod względem ceny.
• Chociaż nie ma minimalnego obowiązującego czasu trwania fali B, nie może ona przekroczyć 10-krotnegoczasu trwania Fali A.
• Fala C musi być Impulsem lub Trójkątem Ukośnym Kończącym.
• Jeśli Fala A jest Trójkątem Ukośnym Początkowym, to Fala C nie może być Trójkątem UkośnymKońcowym.
• Fala C musi być dłuższa niż 90% Fali B pod względem ceny.
• Fala C musi być krótsza niż 5-krotna długość Fali B pod względem ceny.
• Nie jest dopuszczalna sytuacja, w której zarówno Podfala 5 Fali A jak i Podfala 5 Fali C są załamane.
• Fala C nie może być więcej niż 10 razy większa niż Fala A lub B zarówno pod względem czasu, jak i ceny.

Bitcoin analysis and trading plan for 11/12/2017:

Trading plan for 11/12/2017:
The New Zealand Dollar is the star at the start of the new week in reaction to the election of the president of the RBNZ. The rest of the market is calmly awaiting the central bank marathon. The stock market in Asia is green. Japanese Nikkei225 increased by 0.6%, Hang Seng growing by 0.8%. It's calm on the commodity market. Crude Oil falls by 0.3% up to 57.2 USD, Gold is growing 0.1%. up to 1250 USD. 
On Monday 11th of December, the event calendar is light in important news releases. Only data to be released are Retail Sales in Italy and JOLTs Job Openings from the US.
#EURUSD #USDJPY


Bitcoin analysis for 11/12/2017:
The moment awaited by investors has become a fact. On Sunday, Bitcoin futures began trading.
#Bitcoin

Global macro overview for 11/12/2017:
Neither better than expected (+228k) increase in NFP Payrolls employment, nor the preservation of unemployment from December 2000 at a minimum level of 4.1% could not exceed the disappointing salary statistics. The failure of the wage growth index in the annual (+ 2.5%) and monthly (+ 0.2%) settlements to reach the consensus of forecasts is weighing on the positive sentiment among the US Dollar bulls.
#UsDollarIndex #DXY

At the start of the week, New Zealand Dollar jumped after information that Adrian Orr, the president of the NZ Super Fund will become the new president of Reserve Bank of New Zealand.
#NZDUSD

Friday, 8 December 2017

Pre-NFP Payrolls Macro Overview for 08/12/2017

 Partial data from the US labor market indicates a solid pace of employment growth in November. The unemployment rate at 4.1 % is already at the level that the Fed forecasts for the next two years, so a further drop will be an argument for more hawkish comments. However, the salary growth remains the most important factor, where expectations are high. However, the sensitivity of the US Dollar will be higher in case of a weaker reading.


In Canda, the central bank kept the overnight interest rate unchanged in a widely expected move, but in the monetary statement on the subject of future changes in interest rates, it showed greater caution than the market expected.

In the last hours around USD, there is more hope than worries, which helps in improving prices. 


Bitcoin analysis and trading plan for 08/12/2017

Trading plan for 08/12/2017:
 In the foreground, there was a substantial growth of imports (17.7% y/y, consensus: 13.0%), which proves the high demand of Chinese producers for goods used in production processes. The export volume was also surprising, as from year to year it recorded as much as 12.3 percent jump. The scale of surprise clearly reflects a deviation from market expectations, which just before the publication were at a modest level of 5.3 percent. At present, Tokyo's Nikkei 225 and Hong Kong's Hang Seng gain 1.4% from yesterday's close and 1.2% respectively. The Shanghai Composite Index (0.7%) is slightly less impressive, whose potential increase is trying hard to limit the companies from the banking sector. 
On Friday 8th of December, the main event of the day is the US jobs data release including NFP Payrolls, Average Hourly Earnings, Unemployment Rate and Participation Rate. Besides this data, market participants will keep an eye on the UK Industrial Production and Visible Trade Balance


Bitcoin analysis for 08/12/2017:
The British State Treasury is planning to introduce regulations on Bitcoin and other cryptocurrencies.


Thursday, 7 December 2017

EUR/USD H4 Analysis

⚐ After the impulsive wave progression to the level of 1.1963 was labeled as the top of the wave (i), the next market move was purely corrective. So fat the (w)(x)(y) correction reached the level of 1.1775, but the nearest target projection is at the level of 1.1766. If the last leg of the correction will get extended, then the next target for wave (y) is at the level of 1.1719. 
⚑ Po tym, jak impuls do poziomu 1.1963 został oznaczony jako szczyt fali (i), następny ruch na rynku był czysto korekcyjny. Tak więc korkta  (w) (x) (y) osiągnęła poziom 1,1775, ale najbliższa projekcja docelowa dla niej jest na poziomie 1,1766. Jeśli ostatnia część korekty zostanie przedłużona, następny cel dla fali (y) jest na poziomie 1,1719.

Na TradingView możesz również śledzić inne analizy wykorzystujące Teorię Fal Elliotta.


★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
Po raz trzeci z rzędu, mój blog bierze udział w konkursie fundacji FxCuffs w kategorii 
BLOG ROKU, a ja osobiście biorę udział także w kategorii ANALITYK ROKU
Wobec tego, zaraszam do głosowania!
Link do strony gdzie można głosować: 
https://konkurs.fxcuffs.pl/blog-roku
https://konkurs.fxcuffs.pl/analityk-roku/
Dziękuję za oddany głos!
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★Bitcoin analysis update and trading plan for 07/12/2017

Trading plan for 07/12/2017:
 The US Dollar is well on Thursday with a fresh dose of hope for enacting a tax bill in the US. Australia's weak trade balance pushed AUD down, but NZD is losing the most. EUR / USD is sitting at 1.18, but USD / JPY approaches 112.60 with the help of the growing Tokyo stock exchange. The stock market bounced after Wednesday's declines. Crude oil on in reverse. On Thursday 7th of December, the event calendar is light in important news release, but the global investors will keep an eye on German Industrial Production data, Halifax House Price Index data from the UK, Final GDP from the Eurozone, Ivey Purchasing Managers Index and Building Permits from Canada and Unemployment Claims data from the US. There is a scheduled speech from ECB President Mario Draghi later in the day as well.


Bitcoin analysis for 07/12/2017:
 Indonesian Central Bank revealed that it is considering introducing new regulations that would prohibit Bitcoin transactions from 2018.

Tuesday, 5 December 2017

Teoria Fal Elliotta - Wskazówki dla Fali Impulsu

Wskazówki dla Fali Impulsu

Impuls to pięciokrotny wzór oznaczony 1-2-3-4-5, poruszający się w kierunku większego trendu. Jest to najczęstszy wzór fal Elliotta.


Wskazówki do wyznaczania fali impulsu:
(zasady do wyznaczania fali impulsu są dostępne tutaj)
 • Fala 1 może być Trójkątem Ukośnym Początkowym (Leading Diagonal) ale jest to rzadkie
 • Fala 2 to zwykle wzór oparty na Zygzaku.
 • Fala 2 zajmuje zazwyczaj niewielką ilość czasu w porównaniu do Fali 1. Jednak Fala 2 zwykle zajmuje więcej niż 10% czasu, jaki zajęła Fala 1.
 • Fala 2 generalnie odtwarza ponad 30% Fali 1, w tym wewnętrzne punkty danych.
 • Fala 2 zwykle będzie odtwarzać mniej niż 80% Fali 1.
 • Najbardziej prawdopodobne zniesienie dla Fali 2 to 50% lub 61,8% Fali 1.
 • Ruch ceny Fali 2 powinien być większy niż ruch cenowy  fal 2 z 1, 4 z 1, 2 z 3 i 4 z 3.
 • Jeśli ruch Fali 2 wynosi od 33% do 40,3% zniesienia Fali 1, najprawdopodobniej jest on kompletny.
 • Jeśli ruch Fali 2 powrócił do końca poprzedniej Fali 4 z 1, najprawdopodobniej jest kompletny.
 • Jest bardzo mało prawdopodobne, że Fala 3 będzie krótsza niż Fala 1 pod względem ceny.
 • Najbardziej prawdopodobny przedział cenowy dla Wave 3 wynosi od 1,5 do 3,5 razy więcej niż przedział cenowy Wave 1.
 • Najbardziej prawdopodobny zakres czasu dla Fali 3 wynosi od 1 do 4 razy więcej czasu niż czas trwania Fali 1.
 • Fala 4 rzadko jest oparta na Zigzagu.
 • Jest tak, że obie fale 4 i 2 mają w przybliżeniu ten sam ruch cenowy.
 • Fala 4 najczęściej odtwarza ponad 20% Fali 3, w tym punkty wewnętrzne.
 • Fala 4 bardzo często odtwarza około 38,2% Fali 3.
 • Fala 4 często nie odtwarza Fali 3 o więcej niż 50%.
 • Fala 4 często powraca do obszaru ceny poprzedniej Fali 4 Fali 1.
 • Fala 4 najczęściej powraca do końca poprzedniej Fali 4 mniejszego stopnia.
 • Fale 2 i 4 zazwyczaj występują naprzemiennie pomiędzy Zygzakiem a Korektą Płaską. Druga alternacja to Trójkąt i Korekta Płaska.
 • Rynki urywane mogą czasem pokrywać się nawet o 15% ceny Fali 2 pod względem ceny.
 • Ruch ceny Fali 4 powinien być większy niż ruch cenowy fal 2 z 3, 4 z 3, 2 z 5 i z 4 z 5.
 • Oczekuj, że czas potrzebny dla Fali 4 będzie wynosił od 100% do 270% czasu podjętego przez Wave 2.
 • Fala 5 będzie zwykle poruszać się poza końcem Fali 3.
 • Jeśli Fala 5 zostanie wydłużona (o ponad 161,8% dłuższa niż w przypadku obu Fal 1 i 3), długość ceny wynosi zwykle 161,8% długości ceny między początkiem Fali 1 a końcem Fali 3.
 • Fala 5 jest nietypowa, jeśli chodzi o większą cenę lub procentowy udział czasu niż Fala 3 pokonana w całości.
 • Najbardziej prawdopodobne cele cenowe dla Fali 5 to: 61,8% Fali 1, 100% Fali 1, 161,8% Fali 1, 161,8% długości od początku Fali 1 do końca Fali 3.
 • Jeśli Fala 3 jest równa około 161,8% Fali 1 pod względem ceny, najbardziej prawdopodobny czas dla Fali 5 jest mniej więcej równy czasowi Fali 1.
 • Jedna z fal impulsowych (fale 1, 3 lub 5) generalnie wydłuża się o co najmniej 161,8% następnej najdłuższej fala impulsu.
 • Najbardziej prawdopodobną Fala do rozciągnięcia jest to Fala 3.  Jednak w funduszach lewarowanych, gdy impuls rośnie, a stopień jest podstawowy lub wyższy, najbardziej prawdopodobną Fala do przedłużenia jest Fala 5.
 • Nie rozciągnięta 5-ta fala mniejsza niż stopień podstawowy ma zwykle mniejszą objętość szczytową niż Fala 3. Jednakże, gdy rozciąga się 5-ta fala (mniej niż stopień podstawowy), fala 5 zwykle wykazuje większą objętość.
 • Fala 5, gdy jest kompletna, zwykle ma mniejsze nachylenie niż Fala 3. 
 • Fala 5 jest zwykle mniejsza niż 4 razy długość fali 3 w czasie.


DAX H4 Analysis

⚐ The Head & Shoulders pattern is clearly visible at the H4 timeframe which corresponds to the larget time frame wave development. The impulsive structure in wave 5 has been completed, so as long as no new high is made the outlook remains bearish.  The projected target is the GAP zone between the levels of 12,302 - 12,365, but the market might fall way below this level. 

⚑ Schemat techniczny Głowy z Raminami jest wyraźnie widoczny na interwale H4, który odpowiada rozwojowi fal na wyższych interwałach czasowych. Struktura impulsywna na fali 5 została zakończona, więc dopóki nie powstaje nowy szczyt, prognozy pozostaje spadkowa. Projektowanym celem dla spadków jest strefa GAP między poziomami 12,30-123,665, ale rynek może spaść poniżej tego poziomu w dłuższym horyzoncie czasowym.

Na TradingView możesz również śledzić inne analizy wykorzystujące Teorię Fal Elliotta.

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
Po raz trzeci z rzędu, mój blog bierze udział w konkursie fundacji FxCuffs w kategorii 
BLOG ROKU, a ja osobiście biorę udział także w kategorii ANALITYK ROKU
Wobec tego, zaraszam do głosowania!
Link do strony gdzie można głosować: 
https://konkurs.fxcuffs.pl/blog-roku
https://konkurs.fxcuffs.pl/analityk-roku/
Dziękuję za oddany głos!
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★


Monday, 4 December 2017

GBP/USD Daily & H4 Analysis

 ⚐ The main count still indicates a missing wave 5 to the downside that should develop in order to complete the five waves impulsive structure since January 2014. The complex corrective structure inside of the wave 4 might have been completed at the level of 1.3659 and since then an impulsive wave progression is now unfolding. The main task for the analyst is to find the top for the corrective wave 2 and if the labels are correct, the top might be in place at the level of 1.3549. Nevertheless, the impulsive wave progression is not quite visible yet at the lower time frames and any violation of the level of 1.3549 will invalidate the current impulsive scenario.

⚑ Główny scenariusz falowy nadal wskazuje brakującą dużą falę 5 spadkową, który powinna się rozwinąć, aby ukończyć budowę pięciu fal impulsu liczonych od stycznia 2014 r. Złożona struktura korekcyjna wewnątrz fali 4 mogła zostać ukończona na poziomie 1,3659 i od tego czasu rozwija się fala impulsywnea piąta. Głównym zadaniem analityka jest znalezienie szczytu fali korekcyjnej 2, a jeśli licznik są poprawny, szczyt może być ustanowiony na poziomie 1,3549. Niemniej jednak, pod-fala impulsu nie jest jeszcze w pełni widoczna w niższych ramach czasowych, a naruszenie poziomu 1,3549 unieważnia obecny spadkowy scenariusz impulsowy (nałożenie fali pierwszej na drugą).

Na TradingView możesz również śledzić inne analizy wykorzystujące Teorię Fal Elliotta.

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
Po raz trzeci z rzędu, mój blog bierze udział w konkursie fundacji FxCuffs w kategorii 
BLOG ROKU, a ja osobiście biorę udział także w kategorii ANALITYK ROKU
Wobec tego, zaraszam do głosowania!
Link do strony gdzie można głosować: 
https://konkurs.fxcuffs.pl/blog-roku
https://konkurs.fxcuffs.pl/analityk-roku/
Dziękuję za oddany głos!
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★ 
Don't Forget To Join US Our Community
×
Widget