Join The Community

Search

Tuesday, 31 October 2017

German DAX Weekly, Daily & H4 Elliott Wave Analysis

⚐ This might be a very interesting end of the year for German DAX stock index. The weekly time frame cycles indicate a possible incoming top for the wave 5, which in turn will lead to a termination of a cycle degree wave development ( big wave 5). The growing bearish divergence supports the bias.
On a lower time frame, the daily time frame, we can see a confirmation of the previous scenario. The key technical support is seen at the level of 12,941 ( with low at 12,908). Breakout below this support will open the road towards 12, 711 and 12,500. The H4 time frame is a wave progression, that indicates a first near-term target for wave 5. It could be a cluster at the 13,375 - 13,400 zone.  Please notice, the wave five might get extended.
⚑ To może być bardzo interesujący koniec roku dla niemieckiego indeksu DAX. Tygodniowe cykle  wskazują na możliwy wierzchołek szczytu dla fali 5, co z kolei prowadzi do zakończenia rozwoju większego cyklu wzrostowego (duża fala 5). Rosnąca dywergencja negatwyna potwierdza wstępnie niedźwiedzi punkt widzenia.
Na dziennej ramce czasowej możemy zobaczyć potwierdzenie wyżej wymienionego scenariusza. Kluczowe wsparcie techniczne znajduje się na poziomie 12,941 (dołek przy 12,908). Wybicie poniżej tego wsparcia otwiera drogę do 12, 711 i 12,500. Interwał czasowy H4 to progresja fal, która wskazuje na pierwszy docelowy poziom dla fali 5. Może to być klaster fibo w strefie 13,375 - 13,400. Należy zauważyć, że fala pięć może się jeszcze wydłużyć.

0 comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.

 
Don't Forget To Join US Our Community
×
Widget