{lang: 'en-US'} DAX30 Daily & H4 Elliott Wave Analysis ~ ElliottFxTrader Blog

Join The Community

Search

Thursday, 5 October 2017

DAX30 Daily & H4 Elliott Wave Analysis

⚐ The price of German index DAX30 might just hit the local high at the level of 12972 and the internal impulsive wave progression might have been terminated. If the level of 12,972 is the top of the wave 5 (what would mean the larget time frame cycle of the bigger degree has been completed as well), then the market should impulsively decline towards the level of 12,666 first and then towards the level of 12,365. The clear and visible bearish divergence between the price and momentum oscillator support the view. Nevertheless, there is still a chance, that the level of 12, 972 is the top of the wave 1 of the overall impulsive structure in the whole wave 5. In that case the market would just correct to the level of gap and then rebounded in the direction of the larger time frame trend.
As long as the level of 11, 881 is not clearly violated in impulsive fashion, the outlook still remains bullish.
⚑ Cena indeksu niemieckiego DAX30 mogłaby dotknąć lokalnego poziomu na poziomie 12,972, a wewnętrzny impuls falowy mógł się zakończyć. Jeśli poziom 12,972 jest szczytem fali 5 (co oznaczałoby również koniec większego cyklu czasowego większego stopnia), rynek powinien impulsywnie spadać do poziomu 12,666, a następnie do poziomu 12,365. Wyraźna i widoczna negatywna dywergencja pomiędzy oscylatorem momentum i cena podtrzymuje pogląd. Niemniej jednak nadal istnieje szansa, że poziom 12, 972 jest szczytem fali 1 ogólnej struktury impulsowej na całej fali 5.  W takim wypadku po krótkiej korekcie w kierunku luki, rynek odbije i podazy za trendem.
Tak długo, jak poziom 11, 881 nie jest wyraźnie naruszony w impulsywny sposób, perspektywy nadal pozostają wolne.

0 comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.

 
Don't Forget To Join US Our Community
×
Widget