{lang: 'en-US'} EUR/USD Daily Analysis ~ ElliottFxTrader Blog

Join The Community

Search

Thursday, 21 September 2017

EUR/USD Daily Analysis


General overview for 21/09/2017:
⚑ According to the latest Elliott wave count, the wave 3 high has been set at 1.2070, so the market is currently in wave 4 correction. The analysis at the lower time intervals shows that the correction will take the form of a triangle that has been nearly completed. Breaking out of the triangle will be sudden, violent and unexpected, so it is worth to keen an eye on this market.

⚐ Według najnowszego licznika fal Elliotta, szczyt fali 3 został ustanowiony na poziomie 1.2070, więc obecnie rynek znajduje się w korekcie fali 4. Z analizy na niższych interwałach czasowych wynika, że korekta przybierze postać trójkąta, którego podfala (e) została prawie zakończona. Wybicie z trójkąta będzie nagłe, gwałtowne i niespodziewane, więc zalecana jest uważna analiza tego waloru.
Licznik fal Elliotta na interwale H4 jest dostępny na moim profilu naportalu Tradingviev.com:
https://pl.tradingview.com/chart/EURUSD/GAccNSxo/


0 comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.

 
Don't Forget To Join US Our Community
×
Widget