{lang: 'en-US'} SP500 Elliott Wave Analysis Update ~ ElliottFxTrader Blog

Join The Community

Search

Thursday, 3 August 2017

SP500 Elliott Wave Analysis Update
⚑ Another minimal peak on the SP500 index does not break the overall concept of the evolution of the corrective structure. The wave 3 peak is slightly below, but the current side movement is characteristic for the emerging wave 4 correction. The duration and magnitude of this correction is not known at present, so it is not possible to post wave 5 target projections today. What we can do, however, is to get acquainted with local techncial support levels, which the index responds correctly: 2460 points and 2451 points. Until the end of correction, the market will move in the lateral trend.
⚐ Kolejny minimalny szczyt na indeksie SP500 nie burzy ogólnej koncepcji rozwoju struktury korekcyjnej. Szczyt fali 3 jest nieco poniżej, ale obecny ruch boczny jest jak najbardzije charakterystyczny dla rozwijającej się korekty horyzontalej fali 4. Czas trwania i stopień żłożoności tej korekty nie jest obecnie znany, tydież nie można na dzień dzisiejszy zaprojektować poziomów docelowych dla fali 5. Można natomiast zaznajomić się z pozimami wspacia lokalnego, na które indeks poprawnie reaguje: 2460 punktów oraz 2451. Do czasu zakończenia korekty rynek poruszać się będzie w trendzie bocznym.

Więcej analiz i dostępnych jest na www.fxparkiet.pl

0 comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.

 
Don't Forget To Join US Our Community
×
Widget