{lang: 'en-US'} GBP/USD H4 Analysis Update ~ ElliottFxTrader Blog

Join The Community

Search

Friday, 4 August 2017

GBP/USD H4 Analysis Update


⚑ The geometrical range of wave A is equal to the wavelength C measured from the bottom of wave B, so we have to deal with the typical waveform progression characteristic for eg Zig-Zag formation. In principle, wave W from wave 4 could end here, especially since it is practically 38% Fibo from 1.3142. Nevertheless, there is still the possibility that if the internal elimination of 61% of Fibo at 1.13061 is not clearly violated, then the next wave of growth may be possible. This wave is also labeled as wave W from wave 4. If the level of 61% of the Fibo at 1.3061 is affected impulsively, then the probable scenario is down to 1.2931.

⚐ Zasięg geometryczny fali A jest równy długości fali C mierzonej od dołka fali B, mamy wiec do czynienia z typową progresją falową charakterystyczną dla np: formacji Zyg-Zak. W zasadzie fala W od fali 4 mogłaby sie tutaj już zakończyć, tym bardziej, że jest praktycznie pod 38%Fibo z poziomu 1.3142. Niemniej jednak, istnieje ciagle możliwość, że jeżeli wewnętrzne zniesienie 61%Fibo na poziomie 1.13061 nie zostanie wyraźnie naruszone, to możliwa będzie kolejna, prawdopodobnie ostatnia fala wzrostowa na tym walorze. Ta fala również jest oznaczona jako fala W od fali 4. Jeżeli poziom 61%Fibo na 1.3061 zostanie naruszony w sposób impulsywny,, to bardziej prawdopodobny staje sie scenariusz spadkowy aż do poziomu 1.2931.
0 comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.

 
Don't Forget To Join US Our Community
×
Widget