Join The Community

Search

Wednesday, 30 August 2017

GBP/USD Elliott Wave Analysis On H4 Time Frame

⚐ As anticipated before here, after the top of the wave 4 at the level of 1.3268, there was a five wave impulsive decline towards the level of 1.2800. Currently, the impulsive decline looks completed and the price is now developing a corrective counter-trend wave progression towards the level of 50% Fibo. The corrective pattern of the correction looks like a Zig-Zag. The leg (a) was completed already and now the price is developing wave (b) that should terminate around the level of 1.2875. When this leg is completed, then the last wave up towards the level of 1.3020 should develop. This simple corrective structure will be invalidated if the price will violate the level of 1.2774.
⚑ Jak oczekiwano przedtem, po szczycie fali 4 na poziomie 1.3268, nastąpił impulsywny spadek do 1,2800. Obecnie impulsywny spadek wydaje się ukończony, a cena rozwija korektę w kierunku przeciwnym do  trendu aż do poziomu 50% Fibo. Korketa wygląda jak Zig-Zag: podfala (a) została ukończona już i teraz cena rozwija falę (b), która powinna zakończyć się na poziomie 1,2875. Gdy ta podfala zostanie zakończona, powinna się rozwijać ostatnia fala (c) do poziomu 1.3020. Ta prosta struktura korekcyjna zostanie unieważniona, jeśli cena naruszy poziom 1.2774.0 comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.

 
Don't Forget To Join US Our Community
×
Widget