Join The Community

Search

Wednesday, 26 July 2017

EUR/USD H4 Analysis Update

⚐ The current growth structure is known in the analytical nomenclature as the Fifth Wave Extension and usually ends with a reversal of the trend on a given time interval. After the Ending Diagonal scenario has been abandoned, it is currently the best possible scenario for the succession. The target level would be in the area of the previous fourth wave around 1.1150.

⚑ Obecna struktura wzrostowa znana jest w nomenlaturze analitycznej jako Wydłużenie Fali Piątej (Fifth Wave Extension) i zwykle kończy się odwróceniem trendu na danym interwale czasowym. Po tym jak scenariusz Klina Kończącego ( Ending Diagonal ) został zanegownay, jest to obecnie najlepszy z możliwych scenariuszy spadkowych. Poziom docelowy znajdowałby się w obszarze poprzedniej fali czwartej około poziomu 1.1150.

Więcej szczegółów i wykresów różnych par walutowych, w tym kryptowalut na moim profilu na Tradingview.com dostepne jest pod linkiem poniżej.

Monday, 24 July 2017

Trading plan for 24/07/2017


Trading plan for 24/07/2017: 
No important weekend developments resulted in a quiet start of the trading week. EUR/USD is still over 1.1670, USD/JPY violated 111.00 level and GBP/USD has returned above 1.3000 level after the reports from the British political scene indicating a lower risk of uncontrolled Brexit. Before the OPEC meeting, crude oil is stable and priced at $45.80. On the Asian stock exchanges mixed moods prevail. The Nikkei 225 falls 0.5%, Hang Seng and Shanghai Composite are up 0.5%. S&P500 futures are below 2,465 points and slide 0.2%. 
On Monday 24th of July, the event calendar is busy with important economic releases. During the London session, global investors will pay attention to flash PMIs from the Eurozone, Germany, and France. Later, during the US session, Canada will provide the wholesales sales data and another round of flash PMIs from the US will be provided.


Thursday, 20 July 2017

Trading plan for 20/07/2017


Trading plan for 20/07/2017: 
The volatility during the Asian session is still very limited, with no major movements across the board. EUR/USD is at 1.1510 level, USD/JPY 112.10 level, AUD/USD is at 0.7940 level. WTI oil is higher after yesterday's inventories data, currently, the price of the barrel of oil is $47.10. No market reaction after Bank of Japan interest rate decision. 
On Thursday 20th of July, the event calendar is busy with important economic releases. In the morning, the UK will present Retail Sales with Auto Fuel data, the European Central Bank will decide about the Interest Rate, Deposit Facility Rate, and Marginal Lending Facility and 45 minutes later Mario Draghi will participate in the ECB Press Conference. During the US session, Unemployment and Continuing Claims will be released, together with Philly Fed Manufacturing Index data.

Wednesday, 19 July 2017

Trading plan for 19/07/2017


Trading plan for 19/07/2017: 
It was a calm night on financial markets. EUR/USD is testing the support at 1.1550, GBP/USD is trading around 1.3030 support. The strongest currency is still the Australian Dollar, which is supported not only by the optimistic views of monetary authorities on the economy but also by a rapid rally of iron ore prices. On Wall Street, another flat session came to an end, so the Asian stocks are not moving to new highs either. Only Hang Seng index goes up almost 1.0% today. 
On Wednesday 19th of July, the event calendar is very light in important economic releases, only during the US session market participants will get familiar with Building Permits and Housing Starts data from the US and Manufacturing sales data from Canada.

Tuesday, 18 July 2017

EUR/USD Monthly, Weekly, Daily & H4 Analysis⚐ On the monthly time frame, the possibility of termination of a large down wave marked as C red was outlined. As a result, a large cycle labeled as wave B would also be finished, despite earlier expectations of potential falls in the EUR / USD parity. It would mean that the current wave structure could be the beginning of up trend in the pair of EUR / USD, which in a few months could break even the peaks of wave A.
Nevertheless, the weekly chart raises some doubts as to whether the potential wave 4 corrective structure has been properly completed and the impulsive cycle is currently being initiated. There is still a potential risk of a return to the consolidation zone if the level of 1.1719 is not violated first.
The daily time frame is an attempt to write an impulse scenario based on the assumption that a low at the level of 1.0341 is the end of wave C. If this assumption is correct then the price would be at the final stages of wave 3. This wave can be finished as a full five wave cycle or as an Ending Diagonal triangle, which is explained in the H4 time frame chart.

⚑ Na interwale miesięcznym zarysowana została możliwość zakończenia dużej fali spadkowej, oznaczonej jako C czerwone. Tym samym duży ckl oznaczony jako B również zostałby przerwany, pomimo wcześniejszych oczekiwań co do potencjalnych spadków w okolice parytetu EUR/USD. Oznaczło by to, że obecna struktura falowa może być początkiem dużych wzrostów na parze EUR/USD, które za paredziesiąt miesięcy mogłby wybić nawet szczyty fali A.
Niemniej jednak wykres tygodniowy nasuwa pewne wątpliwości co do tego, czy potencjalna struktura korekcyjna fali 4 zostąła właściwie zakończona i obecnie inicjowany jest impulsywny ruch wzrostwowy. W dalszym ciągu istnieje potencjalne zagrożenie powrotem do strefy konsolidacji, o ile wpierw nie zostanie wybity poziom 1.1719.
Interwał dzienny jest próba rozpisania licznika impulsywnego podług założenia, że dołek na poziomie 1.0341 jest końcem fali C. Jeżeli założenie to jest poprawne, wówczas cena znajdowałaby się końcowym stadium fali 3. Fala ta może zostać wykończona jako pełnoprawny impuls wzrostowy pięciofalowy, lub jako Klin Kończący, co obrazuje wykres na interwale H4.

Monday, 17 July 2017

Bitcoin Analysis on H4 Timeframe⚐  The Elliott Wave Correction Correction scenario indicates an unfinished downward correction of the flat extended wave 4. The range of this correction may reach $ 1700 before any significant rebound or continuation of the upward trend (which has not ended yet). The most important level of resistance is currently $ 2123, as this level of insensitivity drives the road to $ 2238.

More details and charts of different currency pairs including the cryptocurrency is on my profile at Tradingview.com and are available under the link below.

⚑  Scenariusz cyklu korekcyjnego według teorii fal Elliotta wskazuje na niezakończony ruch spadkowy korekty płaskiej rozszerzonej fali 4. Zasięg tej korekty może sięgnąć poziomu $1700 zanim nastąpi jakieś istotne odbicie lub kontynuacja trendu wzrostowego (który na wyższych interwałach czasowych jeszcze się nie zakończył). Najwazniejszym poziomem oporu jest obecnie poziom $2123, gdyż nauszenie tego poziomu otwiera bykom drogę do poziomu $2238. 

Więcej szczegółów i wykresów różnych par walutowych, w tym kryptowalut na moim profilu na Tradingview.com dostepne jest pod linkiem poniżej.

SP500 H4 Elliott Wave Analysis Update

⚑ The SP500 wide market index is on the new historical peak, which confirms the assumed upward trend. It is currently expected to rebound from the support level of 2451 or 2444 or 2441 points and revive the upward movement to outline the last rising wave. Cancellation of the growth scenario will occur if 2436 points will be breached before the new summit. In the longer term, the trend is still bullish and there are no signs of a reversal in this area.
⚐ Index szerokiego rynku SP500 znajduje się na nowych, historycznych maximach, co potwierdza zakładany scenariusz wzrostowy. Obecnie oczekiwane jest odbicie od poziomu wsparcia na 2451 lub 2444 lub 2441 punktów i ponowienei ruchu wzrostowego celem wyrysowania ostatniej fali wzrostowej. Unieważnienie scenariusza wzrostowego nastapi, jeżeli poziom 2436 punktów zostanie naruszony zanim powistanie nowy szczyt. W dłuższym okresie trend nadal pozostaje wzrostowy i póki co nie ma żadnych oznak odwrócenia tego terendu.

Więcej wykresów archiwalnych na: www.fxparkiet.plTrading plan for 17/07/2017


Trading plan for 17/07/2017: 
The SP500 closed with a daily candle close to all time highs, so the overall mood on the financial markets is very positive. EUR/USD is trading close to 1.1450, USD/JPY is trading around 112.50 level. GBP/USD broke above the important resistance at 1.3045 and now is trading around this level. The WTI oil costs $46.65 and which is 0.3% up. On modest gains are also precious metals as an ounce of gold is valued at 1,231 USD. After the weekend, commodities are trading lower, especially wheat and corn, which are about 1.0% under the line. 
On Monday 17th of July, the economic calendar is light in important data releases, but market participants will keep an eye on Empire State Manufacturing Index data from the US and Wholesale Sales data from Canada.

Sunday, 16 July 2017

GBP/USD Monthly, Weekly, Daily, H4 and H1 Analysis

Wykres dzienny kontraktów terminowych na Brytyjskiego Funta Szterlinga ( BRITISH POUND FUTURES 1.23% ) pokazuje przebieg pięciu cykli procesu akumulacji według Wyckoffa. Terminologią i metodologią ta posługuje się także Volume Spread Analysis oraz analiza wolumenowa. Faza E procesu akumulacji oznacza pozostawienie ostatniego zakresu cenowego, popyt jest w pełni kontrolowany, a znaczniki są oczywiste dla wszystkich. Utrudnienia, takie jak wstrząsy (shakeout) i bardziej typowe reakcje, są zwykle krótkotrwałe. W dowolnym momencie fazy E mogą pojawić się nowe, wyższe poziomy cenowe obejmujące zarówno zyski, jak i pozyskiwanie dodatkowych udziałów ("ponowna akumulacja") przez dużych operatorów (smart money). Te zakresy obrotu są czasami nazywane "kamieniami stopniowymi" w drodze do kolejnych wyższysch poziomów cenowych, które zaś charakteryzowane są przez zakończenie procesu Akumulacji i rozpoczęcie procesu Zwyżki Cenowej (markup phase). 

Na wykresie widać wyłamanie ponad poziom technicznego oporu na poziomie 1.3000 i zamknięcie świecy dziennej na poziomie ponad nim przy nieco zwiększonym wolumenie. NIemniej jednak nie został jeszcze w pełni przetestowany poziom 1.3000 od góry, więc obecnie spodziewana jest lekka tymczasowa korekta oraz pojawienie się ponownie byczego wolumenu przy odbiciu od wsparcia na 1.3000. 

Na wykresie miesięcznym para GBP/USD znajduje się w cyklu korekcyjnym fali 4, który jest ostatnim cyklem przez rozpoczęcięm impulsywnych spadków fali 5. Poziom docelowy dal fali 4 został wyznaczony nawet w okolice niedomknietej luki bessy, czyli poziomów pomiędzy 1.3423 - 1.3686. Pomiedzy tymi poziomami znajduje się również zniesienie 50% Fibonacci ostatniego swingu spadkowego oraz poziom technicznego oporu na 1.3509 (interwał miesięczny). Interwał dzienny pokazuje rozwinięcie złożonej w czasie i w cenie korekty fali 4, która znana jest pod nazwą Podwójnej Trójki. Do zakończenia tej korekty brakuje jeszcze fali C, która może co prawda urosnąć aż do wspomianych powyżej poziomów oporu, jakkolwiek wskaźnik momentum pokazuje już pierwsze oznaki wyraźnej dywergencji negatywnej. Potwierdza to interwał H4, na którym widać wybicie górą z formacji flagi po wystąpieniu pinbara zwanego Młotkiem. W chwili obecnej fala C jest równa nieco ponad 61% fali A mierzonaj z dołka fali B, więc conajmniej tymczasowa korekta byłaby niebawem wskazana.  Przebieg korakty wewnetrzej obrazuje wykres na interwale H1.
Więcej szczegółów i wykresów różnych par walutowych, w tym kryptowalut na moim profilu na Tradingview.com dostepne jest pod linkiem poniżej.


------------------------------------------------------------------------------------------------------------
THE BRITISH POUND FUTURES daily chart shows the course of the five cycles of the accumulation process according to Wyckoff. This terminology and methodology also use Volume Spread Analysis and volume analysis. In phase E, the stock leaves the trading range, demand is in full control, and the markup is obvious to everyone. Setbacks, such as shakeouts and more typical reactions, are usually short-lived. New, higher-level trading ranges comprising both profit-taking and acquisition of additional shares (“re-accumulation”) by large operators can occur at any point in phase E. These trading ranges are sometimes called “stepping stones” on the way to even higher price targets.

The graph shows breaking above the technical resistance level of 1.3000 and closing the daily candle above it with a slightly increased volume. However, the 1.3000 level has not yet been fully tested yet, so we now expect a slight temporary correction and a re-emerging of the bulls volume on 1.3000 support.


On the monthly chart, the GBP / USD pair is in the 4th wave correction cycle, which is the last wave by the start of the impulsive wave 5. The target wave 4 has been set even in the unofficial gap between 1.3423 and 1.3686. Between these levels is also the 50% removal of the last Fibonacci swing and the technical resistance to 1.3509 (monthly interval). The daily interval represents the development of the time complexity and price correction wave 4, known as the Double Triangle. To complete this correction, there is still a wave C that can grow up to the aforementioned levels of resistance, although the momentum indicator shows the first signs of a clear negative divergence. This is confirmed by the H4 interval, where you can see the top of the formation of the flag after the appearance of a pinball called hammer. At present, wave C is just over 61% of wave A measured from the bottom of wave B so at least a temporary correction would be expected soon. The course of the inner corona illustrates the graph on the H1 interval.

Thursday, 13 July 2017

EUR/JPY Analysis on Daily TimeframeEUR/JPY fall may not last as long as Elliott's alternative count still points to the possibility of long-term impulsive wave development. Nevertheless, it is difficult to know currently which of the wave scenarios will be developed by the market, since both are equally important and do not break any of the principles or guidelines of Elliott's theory of waves.
More details and charts of different currency pairs including the cryptanalyst on my profile at Tradingview.com are available under the link below.
--------------------------------------------------------------------------------------------
Spadki na EUR/JPY -0.28% mogą nie potrwać sługo, jako że licznik alternatywny fal Elliotta nadal wskazuje na możliwość długoterminowego wzrostowego impulsywnego rozwoju falowego. Niemniej jednak na dzień dzisiejszy trudno jest pwoiedzieć, który ze scenariuszy falowych zostanie przez rynek rozwinięty, jako że obydwa są jednakowo ważne i nie łamią żadnych zasad i wskazówek teorii fal Elliotta.
Więcej szczegółów i wykresów różnych par walutowych, w tym kryptowalut na moim profilu na Tradingview.com dostepne jest pod linkiem poniżej.
Trading plan for 13/07/2017
Trading plan for 13/07/2017: 
After yesterday's Jannet Yellen speech the US Dollar is getting weaker across the board. The strongest currency is NZ with the rise of 0.33%, SEK with +0.28% gains, and EUR with +0.27% gains. CAD is trying to slow its uptrend after yesterday's Bank of Canada decision to raise interest rates. Oil failed to make a major upward correction and returned to decline. On the Asian stock market, there is definitely positive sentiment. The strongest in Asia is Hang Seng (+1.0%), followed by Shanghai Composite (+0.65%). The Nikkei 225 is fluctuating around yesterday's close. 
On Thursday 13th of July, the event calendar is again busy with important data releases, especially during the US session. But before that Germany, France, and Spain will issue Consumer Price Index data, then the Bank of England will present Credit Conditions Survey for the second quarter. During the US session, market participants will get familiar with PPI Index, Unemployment Claims, and Continuing Claims. Moreover, there is a scheduled second part of the Federal Reserve Chairperson Janet Yellen testimony in front of the US Congress and some speeches of other FOMC members like Lael Brainard and Charles Evans.

Tuesday, 11 July 2017

EUR/USD Analysis H4 Timeframe


In the corrective cycle of EUR/USD  pair, there is no downward correction wave, which means there will still be a correction made (or at least should be according to my counter). The target level is at least the closest support at 1.1312, but equally easily the correction may go down below.
More details and charts of different currency pairs including the cryptanalyst on my profile at Tradingview.com are available under the link below.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
W cyklu korekcyjnym pary EUR/USD 0.12% brakuje fali c korekty spadkowej, czyli będzie jeszcze taka korekta wykonana ( a przynajmniej powinna według mojego licznika). Poziomem docelowym jest przynajmniej najbliższe wsparcie na poziomie 1.1312 ale równie łatwo korekta może zejść niżej.
Więcej szczegółów i wykresów różnych par walutowych, w tym kryptowalut na moim profilu na Tradingview.com dostepne jest pod linkiem poniżej.
Trading plan for 11/07/2017

Trading plan for 11/07/2017: 
The US Dollar strengthened a little overnight. The biggest move is noticeable at JPY and NZD. The other main currencies remain stable. Sentiment in the stock markets at the turn of the season remains unambiguously positive. Oil, gold, and copper are relatively stable overnight, but the pressure on the precious metals is maintained and sentiment towards energy commodities is clearly improving. 
On Tuesday 11th of July, the event calendar is light in important data releases, but global investors will pay attention to Industrial production data from Italy, Housing Starts data from Canada and JOLTs Job Openings data from the US. Moreover, some central bank policy members will be speaking during the day. The first one to speak is FOMC member John C. Williams, then MPC member Andy Haldane, then BOE Deputy Governor for Monetary Policy Ben Broadbent and at the end of the day FOMC member Lael Brainard will give a speech.

Wednesday, 5 July 2017

Bitcoin BTCUSD VSA analysis on H1 timeframe
On the Bitcoin market in Dollars, there was a potential change in the behavior of market participants, as evidenced by the breakout on the high volume above the downward trend line. In the background are the first signs of strength and the next level for testing by supply is located at $ 2630.
More details and charts of different currency pairs including the cryptocurrency is on my profile at Tradingview.com and are available under the link below.
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Na rynku Bitcoina liczonego w Dolarach mogła nastąpić potencjalna zmiana zachowania uczestników rynku, czego dowodem jest wybicie na zwiekszonym volumenie ponad linię trendu spadkowego. W tle są obecne pierwsze oznaki sily i następny poziom do testu przez podaż jest zlokalizowany na poziomie $2630. 


Więcej szczegółów i wykresów różnych par walutowych, w tym kryptowalut na moim profilu na Tradingview.com dostepne jest pod linkiem poniżej.
Tuesday, 4 July 2017

Ethereum ETHUSD VSA Analysis on H2 Timeframe

Ethereum continues to trade in the downward channel, but demand begins to show initiative. In order to take back the control over this market, the bull camp must break out above the technical resistance of $ 283.3. The next resistance is at $ 318.20.

More details and charts of different currency pairs including the cryptanalyst on my profile at Tradingview.com are available under the link below.
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Ethereum nadal pozostaje zamkniete w wąskim kanale spadkowym, ale popyt zaczyna wykazywać inicjatywę. Do przejecia kontroli przez stronę popytową pozostaje jedynie wybicie górą z kanału spadkowego, najlepiej powyżej technicznego oporu na poziomie $283.30. Następny opór znajduje się na poziomie $318.20.


Więcej szczegółów i wykresów różnych par walutowych, w tym kryptowalut na moim profilu na Tradingview.com dostepne jest pod linkiem poniżej.

Trading plan for 04/07/2017:

Trading plan for 04/07/2017: 
Holiday in the US certainly does not favor volatility. The Asian indices are under the dash, the commodity market modestly adjusted yesterday's sharp fluctuations: gold will barely rise, and crude WTI cheaper. Only the AUD/USD moved about 50pips after the Reserve Bank of Australia interest rate decision (no change). 
On Tuesday 4th of July, the economic calendar is very light in important news release due to Independence Day holiday in the US. Nevertheless, the global investors will pay attention to PMI Construction data from the UK, Producer Price Index from the Eurozone and PMI Manufacturing data from Canada.

Monday, 3 July 2017

Bitcoin BTCUSD Analysis on H2 Timeframe
Bitcoin is below the downward trend line, which seems to correct the correction cycle. The mid-range ribbon is unlikely to rebound so far, and the reduced price volatility makes the BTCUSD -0.65% in the narrow price horizon between 2290 and 2610 green American Washinton's. The long-term upward trend is intact, but declines from the past weeks have created the biggest downward candle in the history of this cryptanalyst. So I'm just saying.

More details and charts of different currency pairs including the cryptanalyst on my profile at Tradingview.com are available under the link below.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------


Bitcoin jest pod linią trendu spadkowego, który notabene wyglada na cykl korekcyjny. Wstęga średnich kroczących jak na razie nie kwapi sie do odreagowania, tudzież zmniejszona zmienność cenowa sprawia, żeBTCUSD -0.37% znajduje sie w wąskim korytarzu cenowym pomiedzy poziomem 2290 - 2610 zielonych Amerykańskich Waszyntonów. Długoterminowy trend wzrostowy jest nienaruszony, ale spadki z zeszłych tygodni wykreowały największą świecę spadkową w historii tej kryptowaluty. Tak tylko mówię, żeby nie było, że nie mówiłem. 
Więcej szczegółów i wykresów różnych par walutowych, w tym kryptowalut na moim profilu na Tradingview.com dostepne jest pod linkiem poniżej.

Top Fundamental Events for the Week 03-09 July
Top Fundamental Events for the Week 03-09 July

It might be a busy trading week, so let's take a look at the top events in the economic calendar this week. It might start slowly, mainly due to the US Independence Day holiday, but it will get very interesting at the end of the trading week. The most anticipated event is, of course, the Non-Farm Payrolls data release on Friday.

Trading plan for Monday, July 3rd 2017
Trading plan for 03/07/2017: 
The US Dollar is gaining slightly to the other currency pairs. It has risen the most GBP (0.24% and CAD (0.22%). EUR/USD is slightly above 1.1400, GBP/USD has slipped below 1.3000, USD/JPY is approaching resistance at 112.50. WTI oil is up 0.35% and is trading at $46.20, an ounce of gold costs $ 1,237. On the Asian stock market was a very quiet session, the index fluctuations barely exceeded 0.1%. The Nikkei 225 is up 0.12%, Hang Seng 0.09% and Shanghai Composite is 0.03% under the line. 
On Monday 3rd of June, the event calendar will be dominated by PMI Manufacturing data releases from across the Eurozone, Great Britain and the US. Moreover, Unemployment Rate data from the Eurozone will be released as well.

#Gold #XAUSUD Analysis on H4 Timeframe

Gold is close to level 1236, which is also a support of 200 day moving average and technical support level due to the trend line. The question remains whether the bears have enough strength to knock down that level, which will initiate a simultaneous reflection on the dollar.

We will see.
More details and charts of different currency pairs including the cryptanalyst on my profile at Tradingview.com are available under the link below.
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Złoto znajduje sie blisko poziomu 1236, który jest jednocześnie wsparciem z 200 dniowej średniej kroczącej i poziomem wsparcia technicznego wynikającego z obecności lini trendu wzrostowego. Pytanie pozostaje, czy niedźwiedzie maja dość siły by wybić dołem ten poziom, co zapoczątkuje jednocześnie odbicie na dolarze. 
Pożyjemy, zobaczymy.
Więcej szczegółów i wykresów różnych par walutowych, w tym kryptowalut na moim profilu na Tradingview.com dostepne jest pod linkiem poniżej.

 
Don't Forget To Join US Our Community
×
Widget